تاريخ : جمعه ۱۳۸۹/۰۵/۲۲ | 15:52 | نویسنده : دکتر عبدالرضا مزینی

گرانولوما معمولا" ضایعه ای قرمز رنگ یا زرد کم رنگ است که مشخصه ی آن تاثیر بر فرایند صوتی است. می توان آن را به یک برآمدگی بافتی که از موکوس محاط شده شبیه دانست.گرانولوما ممکن است رشدی کاملا" بزرگ داشته باشد که یک توده ی کروی صاف را شکل می دهد. گرانولوما می تواند پایه ای پهن یا گردنی باریک داشته باشد. برخی اوقات شکافی در توده ی گرانولوما به وجود می آید که در اثر حرکات تکراری لبه ی آن با تار صوتی مقابل به وجود می آید. گرانولوماها تمایل به بزرگ شدن را دارند. عموما" گرانولوما که بزرگ می شود خون رسانی به آن منطقه دو چندان می گردد.